Könyvajánló 6 Felnőtt Életrajz

Mi az élet értelme? Miért küld ránk Isten néha szenvedést? Mi értelme a megpróbáltatásoknak? Változtathatunk-e a sorsunkon? Szembeszállhatunk-e büntetlenül Isten akaratával?
Paulo Coelho új kiadásban is hamarosan megjelenő műve, Az Ötödik hegy többek között ezekre a kérdésekre ad választ a bibliai Illés történetén keresztül.

 

Könyvajánló 6 Felnőtt Életrajz

A Krisztus előtti 9. században járunk. Akháb izraeli király felesége kívánságára üldözőbe veszi azokat, akik nem imádják a föníciai Ötödik Hegy isteneit, és fejét veszi az Úr prófétáinak. Illés azonban megmenekül, és az Úr angyalának szavára elhagyja Izraelt. A vérszomjas libanoni hercegnő hazájában, egy özvegyasszony házában lel menedékre, hogy ott várja ki küldetését: le kell győznie a világszép Jézabelt.
A fiatal próféta életébe váratlanul beköszönt a szerelem, a rövid békés időszaknak azonban hamarosan vége szakad, és Illésnek szembesülnie kell azzal, mit is jelent, hogy sorsát nem maga irányítja…

Paulo Coelho regényét olvasva az Ótestamentum és a 21. század találkozásának lehetünk tanúi: a bibliai Illés próféta útkeresése a ma esendő emberének állhatatos próbálkozásaira emlékeztet. A hit, a tudás, a szerelem és a sors kérdéskörét mesterien boncolgató író ezúttal is azt teszi, amihez a legjobban ért: elgondolkodtat és megríkat, tanít és mosolyt csal az arcunkra.
A szerző e korai remeke új köntösben, Nagy Viktória fordításában jelenik meg az
Athenaeumnál.

Értékelés:

A vallási történetek alapjában véve ritkán érdekesek, de talán a régies nyelvezet is az oka annak, hogy az emberek nem értik vagy nem értékelik ezeket a műveket. Coelho viszont azzal segít leküzdeni ezt a problémát, hogy regényesen ülteti át Illés történetét modern nyelvezetbe. Ebben az új köntösben kicsivel jobban megismerhetjük ezt a bibliai alakot, Illés prófétát, és a könyv ezáltal olyan igazságtartalmakat ad az olvasó számára, amelyeket a hétköznapi élete során is hasznosítani tud. A történettel kapcsolatos bibliai tanulságok, válaszok mind-mind megjelennek ebben a regényben is, azonban hála annak, hogy nyelvezete utat talál a jelenkor emberéhez, nem csak az istenhívők, hanem a kételkedők számára is értékes olvasmánnyá válhat.

Igaz, hogy a régebbi, 1998-as kiadás nem örvend egyelőre olyan nagy népszerűségnek a könyvmolyok között, azonban az új kiadás vélhetőleg ismét megtalálja az utat az emberek szívéhez.

Számomra mindenképpen a kedvencek közé került a könyv, s leginkább azokért az igazságokért értékelem, amelyek olyan kérdéseket válaszolnak meg, mint például, hogy mi az emberi életünk értelme, miért tesz Isten néha (látszólag) rossz dolgokat is, miért ilyen szigorú, miért van ránk mérve életünk folyamán egy-egy szenvedésekkel teli korszak, hogyan küzdjük le ezeket a borús éveket, hogyan lépjünk tovább a boldogság felé, stb.

Igazság szerint ez mind olyan kérdés és válasz, amelyeket Coelho többnyire a Bibliából idéz, mégis mivel Illés történetét ebben a kalandos regényben dolgozza fel, amely egyből magával ragadja az olvasó figyelmét, ezek a tartalmak sokkal hamarabb eljutnak az olvasóhoz. Megismerjük ezt a prófétát, aki sokkal inkább esendő ember, semmint gondolnánk, tele van kétséggel a sorsát illetően, sőt, van, hogy szembefordul Istennel és megkérdőjelezi az akaratát. Addig is azonban sok viszontagságon megy keresztül, mire megérti a miérteket és megtalálja a válaszait, hogy végül mégis a számára kijelölt úton haladjon tovább.

Nem csak istenhívőknek ajánlom tehát az olvasását, hanem gondolkodni szerető, gondolkodni vágyó felnőtteknek, akik néha bizonytalanok az életük alakulásával kapcsolatban, vagy csak érdekli őket Illés próféta története.

Könyvajánló 6 Felnőtt Életrajz

Kedvenc idézeteim a könyvből:

„…az életem értelme nem más, mint az, amit én akarok adni neki.”

„Isten mindent megtehet. Ha csak azt tenné, amit mi Jónak nevezünk, nem hívhatnánk Mindenhatónak, a Világegyetemnek csak egy részét uralná, és létezne valaki, aki Nála is hatalmasabb, aki figyeli, és megítéli a tetteit. Akkor azonban én azt a még hatalmasabbat imádnám.”

„Nem könnyű meghallgatni valamit; mindig azt próbáljuk elmondani az imáinkban, hogy hol követtünk el hibát, és vágyaink szerint minek kellene történnie. De az Úr már mindezt tudja, és olykor csak azt kívánja tőlünk, hogy hallgassuk, mit mond nekünk a Világmindenség. És hogy legyünk türelemmel.”

„Az embernek választania, nem pedig elfogadni kell a sorsát.”

„Akármelyik oldaláról nézed a hegyet, mindig másnak fogod látni, pedig ugyanaz a hegy. Minden ilyen, ami a teremtés műve: egyazon Isten más-más arcát mutatja.”

 „– Minden úgy fog történni, ahogy meg van írva – válaszolta a proféta. – Életünkben sokszor érnek megpróbáltatások bennünket, és mi nem kerülhetjük el őket. De ezeknek is van valamilyen értelmük. 
– Milyen értelmük? 
– Erre a kérdésre nem válaszolhatunk sem előre, sem a nehézség ideje alatt. Csak akkor értjük meg, miért voltak, amikor már túljutottunk rajtuk.”

Pontozás:

Egyedi besorolásom: 6. Kedvencek között
Karakterek: Bibliai alakok, nevezetesen Illés, aki a modern szövegkörnyezetnek hála kicsit közelebb kerülhet a hétköznapi emberekhez/olvasókhoz is.
Borító: 8/10 – Persze, az új borító sokkal jobb, mint a régi, de számomra kicsit monoton. Azért Illést vagy Istent meg lehetett volna jeleníteni rajta.
Kinek ajánlom: Azoknak, akik érdeklődnek a bibliai történetek iránt, vagy csak kíváncsiak néhány, az élettel kapcsolatos igazságra. Igazából szerintem bárkit is talál meg a könyv, annak épp aktuális igazságtartalmakat fog tudni közvetíteni.
+ pont: Mert nagyon hasznos válaszok, idézetek bukkannak fel a könyvben az élet értelmével kapcsolatban (is).
- pont: Örültem volna, ha nem ilyen „hirtelen” ér véget, és a történet, avagy Illés kalandjainak folytatását is a regényesített műből tudhatta volna meg az olvasó, nem egy utólagos elbeszélésből.